czech  german  english  romanian        Home       Webkarte       Schreiben
sie uns
    print   
 
  Entsprechendes Lieferprogramm  
  Nadel HRX26
Kategorie Name Nadel EP USP Länge Inhalt 1 Packung Kat. Nummer
Atraumatisches Nahtmaterial Chiralen monofil HRX26 3 2/0 1x75cm 24 Folien PP5366-2
Atraumatisches Nahtmaterial Chiralen monofil HRX26 3,5 0 1x75cm 24 Folien PP5367-2
Atraumatisches Nahtmaterial Chirasorb braided HRX26 3 2/0 1x75cm 24 Folien LV0417-2
Atraumatisches Nahtmaterial Chirasorb braided HRX26 2 3/0 1x75cm 24 Folien LV0419-2
Atraumatisches Nahtmaterial Chirlac braided HRX26 3 2/0 1x75cm 24 Folien PG0417-2
Atraumatisches Nahtmaterial Chirlac braided HRX26 2 3/0 1x75cm 24 Folien PG0419-2
Atraumatisches Nahtmaterial Tervalon braided HRX26 3,5 0 1x75cm 24 Folien TG4362-2
 
     
Vitrex Medical A/S